Baggrund for hjemmesiden

  • Der er på landets sygehuse og i landets kommuner massive fastholdelses- og rekrutteringsproblemer af sygeplejersker, hvilket skaber et problematisk arbejdsmiljø og en udfordret patientsikkerhed. Denne rekrutteringsplatform er opstået i kølvandet på sygeplejerskekonflikten 2021, hvor sygeplejersker igen strejkende i overensstemmelse med “den danske model”, dog uden at dette bidrog til at indhente sygeplejerskers lønefterslæb.

  • Sygeplejersker ligger indenfor 25% af de danskere der har det højeste uddannelsesniveau (Undervisningsministeriet). Efter europæiske standarder, den såkaldte kvalifikationsramme ligger sygeplejersker i kvalifikationsramme 6, lægerne i ramme 7, politibetjentene i ramme 5 og social og sundhedsassistenterne i kvalifikationsramme 4 (Forsknings- og Uddannelsesministeriet). På trods af dette er sygeplejerskers grundløn på samme niveau som social og sundhedsassistenterne og sygeplejerskeuddannelsen er den professionsbachelor der har den laveste grundløn, endda lavere end pædagogernes.
  • Omkring 25 % af alle sygeplejersker har en specialuddannelse, f.eks. i intensiv sygepleje, anæstesi, akutsygepleje, psykiatri, sundhedspleje, samt indenfor kræftområdet. Specialuddannelserne kræver en længere overbygning svarende til minimum 90 ECTS point. De specialuddannede sygeplejersker honoreres alle med et løntillæg på 1500 kr. før skat, til trods for at der varetages funktioner man tidligere anså som lægearbejde.

  • Sygeplejerskers arbejdsopgaver og funktioner har generelt ændret sig markant i takt med effektivisering, specialisering og centralisering på de danske sygehuse. Lønnen er dog ikke fulgt med. Sygeplejersker varetager i dag mange behandlingsopgaver, lægeudeligeret opgaver og funktioner, samt ambulante kontroller og kontakter.

  • Sygeplejersker har i mange år været underbetalte. En rapport fra VIVE 2020 konkluderer at fag domineret af kvinder, halter betydeligt bagefter, hvad angår løn og lønindplacering, sammenlignet med fag som traditionelt set har været besat af mænd. Nærmere bestemt en lønforskel på 14,4 %.
  •  Samlet set er der underbetaling på alle område i sygeplejefaget. Både når det angår grundløn, honorering af specialuddannelser og andre kompetencegivende funktioner, samt hvad angår tillæg for at arbejde aften, nat, weekender og helligdage. Sygeplejerskers gennemsnitslønninger sammenlignes fejlagtigt med fag, som ikke i samme omfang har nat, aften og weekendarbejde.

Vi håber at sygeplejersker vil tilslutte sig rekrutteringsplatformen og herigemmen tage kampen op for at forbedre vores lønvilkår.

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.