Hvem er DSSK?

Danske Sygeplejestuderendes Korps (DSSK) er opstået som en reaktion på uretfærdig uligeløn, som påvirker sygeplejestuderendes livsløn negativt fra første dag på uddannelsen.

DSSK er en interesse- og studenterforening for sygeplejestuderende i Danmark, og foreningen arbejder aktivt og målrettet for at forbedre løn- og arbejdsvilkår for sygeplejestuderende.

Oplysningsarbejdet består bl.a. i at oplyse om sygeplejestuderendes uddannelsesniveau, kompetencer, viden, kvalifikationer og færdigheder.

Yderligere tilbyder FADS sygeplejestuderende at forhandle løn decentralt/lokalt via platformen på denne hjemmeside med foreningens opbakning i lønforhandlingen.

Baggrund

Sygeplejestuderende aflønnes i dag som ufaglært arbejdskraft under hele uddannelsen, når de ansættes som sygeplejevikarer i regioner og kommuner.

FOA har forhandlingsretten over sygeplejestuderende ved overenskomstforhandlingerne. Det betyder sygeplejestuderende aflønnes som uuddannet sundhedspersonale til en timeløn på 134 kr. uden ret til pension, barselsdagpenge, sygedagpenge og særlige tillæg.

At sygeplejestuderende aflønnes som ufaglærte harmonerer ikke med, at der stilles store krav til sygeplejestuderendes kompetencer inden ansættelse hos regioner og kommuner. Sygeplejestuderende kan som regel først blive ansat efter, de har gennemført to semestre, det vil sige hele det første år på sygeplejeuddannelsen. Sygeplejestuderende har viden, færdigheder og kompetencer som opnås ved uddannelse og klinisk undervisning, men anerkendes ikke økonomisk for det.

Dette står i skærende kontrast til medicinstuderende. Efter et sygeplejevikarkursus på 82 timer, som de medicinstuderende kan gennemføre inden studiestart, kan de blive ansat som sygeplejevikarvagter i regioner og kommuner til betydeligt mere favorabel løn og vilkår.
De medicinstuderende får en timeløn på 159 kr. + pension, løn under graviditetsorlov, ret til sygedagpenge og særlige tillæg.

Selvom sygeplejestuderende har højere uddannelsesniveau og flere kompetencer til at varetage funktionen som sygeplejevikar, bliver de alligevel aflønnet under FOAs overenskomst for uuddannet sundhedspersonale. Det er urimeligt, og det er hæmmende for ligestilling.

De to faggrupper er ansat til at varetage det samme arbejde, men aflønnes vidt forskelligt. Uligelønnen påvirker sygeplejerskers livsløn negativt allerede under uddannelsen.

DSSK støtter, at sygeplejestuderende via denne platform udbyder deres arbejdskraft til samme løn og vilkår som FADL-vagterne ved decentral lønforhandling. 

Lønvilkår for sygeplejestuderende, der arbejder som sygeplejevikarer (SPV)

Timeløn
Dagtimer 159,51
*Indbetaling til ratepension (6,23%) 9,94
Aften-/nattimer 172,34
*Indbetaling til ratepension (6,23%) 10,74
Søgnehelligdag dagtimer 319,02
Søgnehelligdag aften-/nattimer 331,85
Overarbejdstimer dag 242,58
Overarbejdstimer aften/nat 255,67
Tillæg
Nattillæg 29,11
Lørdagstillæg 34,58
Søndagstillæg 79,76
Mandagstillæg 34,58
Specielle tillæg
Kitteltillæg 1,91
Psyktillæg 4,09
Hjemmetillæg 2,53
Køletillæg dag 39,88
Køletillæg aften/nat 43,08
Køletillæg søgnehelligdag 59,82
Isolationstillæg dag 39,88
Isolationstillæg aften/nat 43,08
Isolationstillæg søgnehelligdag 59,82
Specielle tillæg
Dagtimer 159,51
*Indbetaling til ratepension (6,23%) 9,94
Aften-/nattimer 172,34
*Indbetaling til ratepension (6,23%) 10,74
Søgnehelligdag dagtimer 319,02
Søgnehelligdag aften-/nattimer 331,85
Overarbejdstimer dag 242,58
Overarbejdstimer aften/nat 255,67
Sygdom og barsel
Sygedagpenge 120,54
Løn under graviditetsorlov 120,54

*Sygeplejestuderende opretter i samarbejde med arbejdsgiver eller selvstændigt en privat ratepension i eget pengeinstitut eller pensionsselskab.

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.